×

Val 2018

Många faktorer bakom väljarnas val

Annika Fredén är universitetslektor i statsvetenskap och forskar om val och väljarbeteende. Foto: Denny Jansson
Valet närmar sig och valrörelsen lider mot sitt slut. Än finns dock många osäkra väljare som inte bestämt sig inför valet. Samtidigt finns en rad faktorer som påverkar väljarnas val.

Annika Fredén är ny universitetslektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet och har riktat in sig på val och väljarbeteende i sin forskning.

Även om det är flera olika faktorer som påverkar hur väljarna väljer i valet, pekar Annika Fredén särskilt ut taktikröstning som en viktig faktor bakom många väljares val.

– Vet man att några partier vill samarbeta för att ingå i regering kan det vara så att man som väljare tar hänsyn till opinionssiffrorna. Både för att man vill ha in ett parti, men också för att balansen ska bli som man vill.

Under den gångna mandatperioden har framför allt Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet legat kring fyraprocentsspärren, där det nu finns flera tecken som pekar på att många väljare taktikröstar enligt Annika Fredén.

– Mindre partier som Kristdemokraterna kan ligga lågt i opinionsundersökningarna för att sedan hämta in stöd under valrörelsen. Det är speciellt för det svenska sammanhanget och det ser ut som att det kommer att likna tidigare val även i årets val.

Samtidigt som taktikröstning är särskilt vanligt bland svenska väljare, tar väljarna även intryck av opinionsundersökningar vilka publiceras i en allt högre takt inför valet. Något som Annika Fredén är problematiskt.

–  Jag tycker inte att det är för få opinionsundersökningar, snarare för många. Jag är lite tveksam eftersom det blir så mycket fokus på hur det går och där små ändringar kan blåsas upp.

Skillnaden mellan de opinionsundersökningar som görs mellan valen och de som gör närmare inpå valet är att de senare får större betydelse för väljarna och ofta stämmer bättre överens med det faktiska valresultatet.

– Nu ligger de nära så som valresultatet kommer att se ut. Men det kan också ha betydelse för finlirsmekanismerna. Små skillnader för exempelvis Kristdemokraterna kan avgöra om väljare röstar på partiet eller inte.

Något som är särskilt vanligt förekommande bland väljargruppen studenter är att studenter ofta har flera partier bland alternativen.

– Studenter är en kategori av väljare som ofta överväger fler än ett parti. Det här att man är i valet och kvalet gäller i högre grad yngre väljare, och framför allt högutbildade väljare.

Att studenter ofta överväger fler än ett parti gör studenter till en särskilt viktig grupp väljare för partierna att nå menar Annika Fredén:

– Ska partierna sätta in en stöt någonstans är det ett smart drag att vara på ett universitet i slutfasen av valrörelsen.

En annan skillnad mot andra väljargrupper är att studenter tenderar att rösta på andra partier än de traditionella partierna.

– Det är mer röstning på andra partier som Feministiskt initiativ och Miljöpartiet som drar fler röster än traditionella partier som Socialdemokraterna, vilka är svagare bland yngre och mer högutbildade väljare.

Att studenter i högre utsträckning än andra väljargrupper lägger sin röst på andra partier än de traditionella menar Annika Fredén kan ha bakgrund i att studenter prioriterar andra frågor.

– Det är olika prioriteringar i vad man tycker är viktigt. Studenter är en mer påverkbar skara väljare, samtidigt som studenter är mer kritiska väljare.

När valrörelsen nu går mot sitt slutskede och dagarna till valet blir allt färre, ökar också mängden information från de politiska partierna. Men även om mängden information ökar markant i slutet av valrörelsen, tror Annika Fredén inte att blir för mycket information för väljarna att hantera.

– Det blir väldigt stort fokus under en koncentrerad period vilket är på både gott och ont. Jag tycker att media gör ett bra jobb med partiledarutfrågningar och sådant vilket under kort tid har gett en bättre bild av var partierna står.

I ett val där utgången upplevs som osäker kan väljarna gå tillbaka till sin egen övertygelse eller rösta enligt vana snarare än att rösta taktiskt, vilket är något som Annika Fredén märkt i sin forskning om väljarbeteende.

– Det är terminsstart och många är tillbaka efter semestern vilket kan vara något som gör att väljare röstar på det som de tidigare röstat på eftersom de inte orkar ta ett nytt beslut. Det tror jag att många väljare kan känna.

Vad är mest spännande i årets val?
– Hur partierna positionerar sig i relation till varandra eftersom den frågan är så öppen. Sådana signaler är viktiga att lyssna in. Det är spännande att se hur partierna gör övervägningen, att både prata om att väljarna ska rösta på dem, men också hur de vill samarbeta med varandra.

Samtidigt flaggar Annika Fredén för att sådana frågor fortsätter vara högst aktuella även efter valet.

– Det är inte helt klart i dag och kommer troligtvis inte att vara helt klart på valdagen heller.

Detta är en nyhetsartikel. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Nyheter

Toppnyheter