×

Ledare

Denny Jansson: Upp till bevis för ambitiös plan

Profilbild
Blir Karlstad årets studentstad nästa år? Det återstår att se, skriver Karlstads studenttidnings chefredaktör Denny Jansson. Foto: Visit Karlstad/Wikimedia Commons
Karlstads studenttidnings chefredaktör Denny Jansson skriver att tiden börjar bli knapp för det ambitiösa målet att Karlstad ska utnämnas till Årets studentstad och nu är det snart upp till bevis.
Ledare

Strax innan terminsstarten förra hösten meddelade Karlstads kommun, Karlstads universitet och Karlstad Studentkår att man tagit sikte på att utnämnas till Årets studentstad. Det är en viktig och mycket ansenlig utmärkelse som Sveriges förenade studentkårer, SFS, delar ut till studentstäder där det finns ett gott och aktivt samarbete mellan kommun, lärosäte och studentkår och där arbetet syftar till att utveckla och förbättra studentstaden.

Tidigare i år utnämndes Halmstad till Årets studentstad som således sällar sig till listan över de städer där det har bedrivits och bedrivs ett sådant utvecklande arbete. De senaste åren har både Östersund, Gävle, Linköping och Uppsala kunnat stoltsera med utmärkelsen och det framgår tydligt att det råder tuff konkurrens om att få utmärkelsen.

Utmärkelsen indikerar inte enkom att det finns ett väl fungerande samarbete mellan kommun, lärosäte och studentkår. Utmärkelsen blir på samma gång ett slags godkänt betyg till att detta arbete är mer än tankar och visioner, att arbetet faktiskt också fungerar och genomförs i praktiken och i detta skapar goda möjligheter för studentlivets utveckling. Gemensamt för de städer som de senaste åren har tilldelats utmärkelsen är att det arbete som har bedrivits har syftat till att grundlägga såväl en gemenskap i staden som ett mervärde till studentlivet.

I Karlstads fall har de tre aktörerna tagit fram en ambitiös handlingsplan bestående av 18 punkter som man hoppas ska få projektet att ro i land. Genom kompetensmatchning och möten mellan studenter och det lokala näringslivet, mentorsprogram och mobilapplikation som riktar sig till studenterna vill man dels få studenter att stanna kvar i Karlstad och Värmland efter examen, dels att man ska kunna locka nya studenter till Karlstad.

Även om den 18 punkter långa handlingsplanen är ett tämligen ambitiöst verk med högst aktuella syften utifrån stadens och länets behov, vore det klädsamt om arbetet även syftade till att etablera en sådan gemenskap som visat sig vara viktig tidigare år. Tiden börjar bli knapp för att hinna med det inför det att SFS påbörjar arbetet med att utse nästa års studentstad.

Efter att kårhuset, vilket exemplifierade alla de aspekter som tidigare år har visat sig vara viktiga för att få utmärkelsen, avvecklades förra året kämpar de tre aktörerna i vad som kan beskrivas som en tuff uppförsbacke. Att hitta ett nytt projekt som samlar så många viktiga aspekter, och som utgör något mer än att säkra kompetensförsörjningen till kommun och region, är således en angelägen och brådskande utmaning för de tre aktörerna.

Ett fungerande och stimulerande studentliv är inte bara en förutsättning för att lärosätet fortsätter att utvecklas. Samtidigt kan det i längden öka såväl stadens som universitetets attraktivitet och locka fler studenter till staden. Av den anledningen torde arbetet hämta inspiration i den gemenskap och i den känsla som sprudlade i staden under introduktionen.
Mycket tycks vara på gång och av de nyss avslutade introduktionsveckorna att döma verkar de tre aktörerna trots omständigheterna ha förutsättningar att nå det ambitiösa – och viktiga – målet. Emellertid är det viktigt att arbetet fortlöper, och då inte enkom utifrån kommunens och regionens behov av utbildad arbetskraft, och konsekvent bidrar till att både stärka och utveckla studentlivet i en positiv utveckling framåt.

Det blir således såväl intressant som spännande att se hur detta arbete kommer att löpa på under det innevarande läsåret och huruvida ytterligare punkter kommer att adderas i de tre aktörernas handlingsplan. Även om förutsättningarna i dag framstår som goda kan mycket hända under de månader som återstår till dess att SFS presenterar vilken av Sveriges 33 studentstäder som presenteras som Årets studentstad nästa år. Det är således upp till bevis för det ambitiösa arbetet, att se om arbetet är tillräckligt för att det ska vara just Karlstad som nästa vår kan stoltsera med den ansenliga och viktiga utmärkelsen.

Denny Jansson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Karlstads studenttidning.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en ledare skriven av Karlstads studenttidnings chefredaktör. Karlstads studenttidnings politiska hållning är politiskt oberoende. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Ledare

Toppnyheter