×

Ledare

Denny Jansson: Dags att börja bygga

Karlstads studenttidnings chefredaktör Denny Jansson skriver att bristen på studentbostäder inte längre är något som förekommer i de större studentstäderna utan att situationen börjar bli allvarlig i mindre studentstäder som Karlstad och att det är dags att börja ta problemen på allvar.
Ledare

I en av Boverket genomförd enkät om bostadsmarknaden har 23 av landets 40 högskolekommuner angett att de har ett underskott på studentbostäder, och endast 15 kommuner att det finns tillräckligt med studentbostäder för att möta efterfrågan. Endast Piteå och Södertälje uppger att det finns ett överskott av studentbostäder i städerna. Det intressanta med siffror och statistik är att siffror tenderar att tala sitt tydliga språk vilket i detta fall framträder entydigt: bristen på studentbostäder är inte längre enkom förekommande i de större studentstäderna som historiskt präglats av svår bostadsbrist av studentbostäder, utan situationen ser numera lika ansträngd ut i historiskt mindre studieorter som Karlstad, Örebro och Eskilstuna.

Studenter är på bostadsmarknaden en särskilt missgynnad grupp. Avsaknaden av fast inkomst under den tid då det inte studeras i kombination med att många studenter inte stått i de, ofta, åratal långa bostadsköerna gör att studenter i avsaknad av studentbostäder blir ytterst hårt drabbade. Att hitta studentboende i tid inför studiestarten är inte bara viktigt för att studenter ska ha någonstans att sova om nätterna mellan dagar fyllda av föreläsningar, inläsning av kurslitteratur och grupparbeten, utan även eftersom en bostad också ger säkerhet och trygghet för studenten. Att plugga inför en tenta och samtidigt behöva leta bostad i sin, ofta, nya studieort är en tämligen illavarslande situation som allt fler studenter dessvärre får bli varse idag även långt från de stora studieorterna.

När Sveriges förenade studentkårer, SFS, varje höst publicerar sin bostadsrapport om situationen i de svenska studieorterna har det för Karlstads del de tre senaste åren varit dyster läsning. Så sent som 2015 rödlistades Karlstad som studieort på grund av den då mycket ansträngda bostadssituationen då antalet antagna studenter i behov av boende i Karlstad översteg det antal lediga studentbostäder i staden. Mycket har dock hänt sedan dess. För någon månad sedan invigdes det senaste området med studentbostäder i Karlstad alldeles intill universitetet och förra sommaren invigdes området Forrest Hill alldeles bakom universitetet. Förra hösten såg situationen sålunda bättre ut och Karlstad blev gullistad, vilket är en klar förbättring från den dystra rödlistade placeringen i rapporten Karlstad hade året dessförinnan. Men alldeles oavsett byggs det alldeles för få studentbostäder – inte bara i Karlstad – utan i hela Sverige. Projekt som ”hjärterum” eller Vännerhem, att privata hushåll mot ersättning kan hyra ut rum, är välkomna initiativ, men inga långsiktiga lösningar för att lösa bostadsbristen. Dock dämpar sådana projekt och initiativ tillfälligt den mest akuta situationen, men för att göra Karlstad till en studentstad värd namnet bör ansvariga politiker och aktörer ta sig i kragen och leverera.

Arbetet med att lösa problemet går alldeles för långsamt och samtidigt som diskussionerna om hur fler studentbostäder ska byggas och vart de ska i sådana fall ska byggas tenderar rinna ut i sanden antas år efter år studenter som har det mycket svårt att slå sig till ro i sin nya studentstad. För studenternas välbefinnande och för Sveriges framtid behöver större diskussioner föras om hur det både ska bli enklare att bygga studentbostäder, samtidigt som diskussionen även bör inbegripa hur kvalitativa studentbostäder byggs till rimliga kostnader som studenter faktiskt har råd att bo i. Att det byggts mycket de två senaste åren är välkommet och ger indikationer på att det finns hopp för Karlstad som studentstad. Men mycket mer behöver göras. Ingen student ska behöva tacka nej till en utbildning på grund av bostadssituationen och Karlstad bör ta sikte på att bli en grönlistad studentstad återigen och bli en studentstad värd namnet.

Denny Jansson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Karlstads studenttidning läsåret 2017/2018.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en ledare skriven av Karlstads studenttidnings chefredaktör. Karlstads studenttidnings politiska hållning är politiskt oberoende. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Ledare

Toppnyheter