×

Ledare

Denny Jansson: Minskat antal studentbostäder illvarslande

Karlstads studenttidnings chefredaktör Denny Jansson skriver att det är en förvånande utveckling att antalet studentbostäder minskar trots att antalet antagna studenter till Karlstads universitet fortsätter att öka.
Ledare

I detta nummer granskar Karlstads studenttidning bostadssituationen i Karlstad. Granskningen kan ses som en uppföljning av den bostadsrapport som Sveriges förenade studentkårer, SFS, publicerar varje höst och där bostadsläget redogörs för i respektive studentstad i Sverige. För Karlstads del var årets rapport dyster läsning – läget är fortfarande ansträngt och statistiken visar att det i regel tar lång tid att få studentbostad i Karlstad. Liksom förra året, menas i bostadsrapporten att bostadsläget dock ser betydligt bättre ut längre in på höstterminen, vilket är en tydlig indikator på att det är vid just terminsstart som bristen på studentbostäder är som värst.

Årets gula markering av Karlstad är ett tydligt tecken på att läget är ansträngt, även om det är positivt sett till de senaste årens kritiska läge. 2015 rödlistades Karlstad trots att det då fanns bostadsgaranti för nya studenter. Då bedömdes möjligheterna att skaffa studentboende inför terminsstart som yttersta svåra. 2010 var läget något värre, då Karlstads universitet tvingades ta till extraordinära åtgärder som att hyra hotell och platser på vandrarhem för att kunna ta emot de internationella studenterna som sökt sig till Karlstad, något som bland andra Nya Wermlands-Tidningen då rapporterade om. Läget är således ansträngt, även om det blivit bättre.

Sett till det senaste året är dock problemet att antalet lediga studentbostäder inte står i paritet med söktrycket. Ju fler studenter som söker sig till Karlstad, desto högre kommer också söktrycket på studentbostäder att vara inför terminsstart. Att det först i november finns tillräckligt med lediga studentbostäder är illavarslande. Att behöva vänta över halva terminen på att få ett riktigt studentboende är problematiskt. Samtidigt gör detta att det finns stor risk att studenter tvingas tacka nej till utbildning vid Karlstads universitet just på grund av att det är svårt att hitta ledigt studentboende inför terminsstart. För om Karlstad skulle ha tillräckligt med studentbostäder torde inte Karlstad vara en gullistad stad – då vore det troligare att Karlstad vore en grönlistad stad. Även om möjligheterna att få ett boende blir allt större allt längs med terminen fortgår, är det av yttersta vikt att studenter har möjlighet att få en god start på sin utbildning för att kunna tillgodogöra sig sin högskoleutbildning.

Bostadsfrågan rör således betydligt mer än enkom just möjligheterna att hitta ett bra studentboende till ett rimligt pris i tid inför terminsstart. Frågan berör även intrycket studenter får av Karlstad och lärosätet. Särskilt problematiskt och illavarslande för Karlstads studenter är den utveckling som sker när befintligt bostadsbestånd minskar på grund av uppsagda avtal där studentbostäderna på Södra kyrkogatan inom något år kommer att försvinna och där det saknas planer på ersättning för dessa. En sådan utveckling är beklaglig för utvecklingen av Karlstad som universitetsstad. Det önskvärda vore att antalet studentbostäder ökar i samma takt som den utveckling lärosätet har. Av den anledningen är det därför positivt att studentkåren med den nyvalde ordförande värdesätter frågan och säger sig fortsätta arbeta med frågan in i valåret 2018. Mer behöver göras, och frågan behöver aktualiseras på alla plan på grund av sin vikt för såväl studenterna, Karlstads universitet, Karlstads kommun som för regionen och inte minst för länets fortsatta utveckling.

Denny Jansson är chefredaktör och ansvarig utgivare för Karlstads studenttidning.

Artikeln publicerades i Karlstads studenttidning nr .

Detta är en ledare skriven av Karlstads studenttidnings chefredaktör. Karlstads studenttidnings politiska hållning är politiskt oberoende. Läs mer om hur Karlstads studenttidnings journalistiska arbete här.

Ämnen
Ledare

Toppnyheter